Veľa úspechov v novom roku 2012!

Spoločnosť C.D.M. praje svojim obchodným partnerom a zákazníkom veľa pracovných a osobných úspechov v novom roku 2012!