Otázka pre profesionálov

Máte otázky ohľadom certifikácie, schvaľovania a technických parametrov diskov z ľahkých zliatin?

Dobrý deň, pokiaľ chcete len prezúvať pneumatiky na existujúce disky tak použijete snímače tlaku TPMS tie ktoré máte v diskoch. Ale pokiaľ si zakúpite druhú sadu diskov a ku tomu pneumatiky zimné tak budete potrebovať aj nové snímače tlaku TPMS. Dnes to už nie je žiadny problém, máme v ponuke originálne TPMS alebo univerzálne ktoré sú plne kompatibilné s vaším vozidlom.
Dobrý deň , Ak je v posudku pre disk s ET40 uvedené aj Vaše vozidlo , je možné namontovať na Vaše vozidlo aj disky s ET40. Je však v súlade s legislatívou nutné previesť zápis alternatívneho rozmeru do TP.
Dobrý deň , Okrem ET je dôležitým parametrom aj šírka disku. V prípade že použijete alternatívne rozmery oproti diskom ktoré sú zapísané v Tp , je nutné ich zlegalizovať prostredníctvom zápisu alternatívneho rozmeru diskov do TP na príslušnom obvodnom úrade.
Dobrý deň , Disky MAK Zenith sú pre uvedené vozidlo schválené aj v rozmere 18" a dajú sa zapísať ako alternatívny rozmer do TP. V prípade záujmu nás navštívte osobne.
Dobrý deň , V tejto veci Vám musí pomôcť zástupca výrobcu na Slovensku , ktorým je v tomto prípade Škoda auto SK. My vieme zrealizovať iba zápis diskov ktoré zastupujeme na Slovensku a pre ktorémáme vydané platné osvedčenie. S pozdravom, C.D.M.
Dobrý deň ,Disk OXI13 v 19" je vhodný na dané vozidlo. V prípade záujmu Vám môžeme vykonať kontrolu vhodnosti a správnej montáže diskov na Vaše vozidlo a následne ak sú disky správne namontované Vám poskytneme Vám podklady na zápis alternatívneho rozmeru.
Dobrý deň , Áno , oceľové disky v rozmere 7x17 na vozidlo opel insignia máme v ponuke.
Dobrý deň , Alternatívny rozmer disku sa dá zapísať do TP len ak je doložený posudok TUV /Certifikát TUV/ pre daný disk a príslušné vozidlo á ďalšie potrebné dokumenty pre zápis. Zápis realizuje obvodný úrad oddelenie cestnej dopravy , ktoré si dokumentáciu k zápisu zakladá do svojej zložky. Následne máte ešte ohlasovaciu povinnosť na DI , ktorý Váš alternatívny rozmer zaeviduje aj do evidencie PZ. V prípade predaja Vášho vozidla bude rozmer diskov automaticky zapísaný prípadnemu novému majiteľovi.
Dobrý deň , Disky DTM je možné v rozmere 8x17 aplikovať na vozidlo Passat B7 s výkonom 104kw. Pre daný disk je okrem iných možné použiť aj rozmer pneu o šírke 235mm. V prípade zakúpenia a montáže diskov u nás , alebo v sieti našich partnerov dostanete k diskom aj všetky potrebné podklady pre zápis alternatívneho rozmeru diskov a pneu do TP vozidla.
Dobrý deň , Dôležité je identifikovať disk ktorý máte na vozidle. V prípade originálnehodisku BMW musíte kontaktovať importéra vozidla ako zástupcu výrobcu Vášho vozidla. V prípade aftermarketového disku je potrebné kontaktovať zástupcu výrobcu disku v SR , ktorý Vám v danej veci pomôže.
Dobrý deň , Akákoľvek zmena technického stavu vozidla musí byť zaevidovaná v OEV. To znamená , že aj zmenumodelu kolies a rozmerov kolesa je potrebné zaevidovať do TP. Čo sa týka rozmeru ET je možné použiť aj iné ET ako je ET na disku , s ktorým bolo schválené vozidlo. Keďže každý disk má inú konštrukciu , môžu byť ET pre Vaše vozidlo rozdielne. Presné parametre disku vrátane ET sú uvedené v TUV posudku pre konkrétne vozidlo.
Dobrý deň , Podklady na zápis alternatívneho rozmeru poskytujeme len pre disky zakúpené u nás , alebo v sieti našich partnerov. Tak isto je potrebná montáž , alebo kontrola správnej montáže u nás , alebo v autorizovanom pneuservise. S pozdravom, C.D.M.
Dobrý deň , Základom pre legálny zápis kolies do TP je výber certifikovaných diskov pre Vaše vozidlo. Všetky disky z našej ponuky ktoré nájdete v konfigurátore je možné zapísať do TP. Postup je nasledovný: Po montáži v našom servise , alebo v servise nášho partnera Vám dodáme podklady na zápis do TP s ktorými požiadate obvodný úrad / odbor dopravy/ o zápis alternatívneho rozmeru kolies do TP. Toto je najrýchlejší a najjednoduchjší postup. V prípade záujmu sme Vám k dispozícii.
Dobrý deň , Pneumatiky v rozmere 205/55 v žiadnom priemere/ priemer R14 sa nedodáva/ nie je možné aplikovať na vozidlo Peugeot 206. V prípade záujmu Vám vieme pomôcť s výberom iného rozmeru pneumatiky.
Dobrý deň , Každopádne aby ste predišiel problémom pri cestnej kontrole , alebo pri kontrole STK jednoznačne je potrebné vykonať zápis rozmerov alternatívneho disku do TP vozidla. V prípade výberu z našich diskov Vám vieme poskytnúť podklady na zápis alternatívneho rozmeru do TP.
Dobrý deň , Podklady na zápis alternatívnych rozmerov disku do TP Vám vieme poskytnúť iba na disky z nášho portfólia , pričom je potrebné absolvovať kontrolu správnej montáže v našom servisnom pracovisku. V prípade, že vlastníte disky od iného dodávateľa musíte kontaktovať jeho , nakoľko podľa platnej legislatívy Vám musí tieto podklady poskytnúť predávajúci.
Dobrý deň , Áno , pre daný rozmer je možné aplikovať disky v rozmere 7x17 , ako aj 7,5x17. V prípade , že nemáte uvedené rozmery zapísané v TP vieme Vám poskytnúť pre všetky disky z našej ponuky podklady na zápis do TP. aludisky.eu
Dobrý deň , V prípade iného rozmeru ráfika ako je uvedený v TP ste povinný túto zmenu vykonať aj v TP od vozidla. Použitím inej šírky disku na vozidle ste povinný vykonať zápis alternatívneho rozmeru ráfiku do TP , nakoľko sa technický stav vozidla nezhoduje s rozmermi uvedenými v TP vozidla. aludisky.eu
Dobrý deň , V našom konfigurátore nájdete pri jednotlivých vozidlách aj rozmery pneumatík , ktoré je možné aplikovať na jednotlivých vozidlách. aludisky.eu
Dobrý deň , Pre vozidlo Š-Superb je možné aplikovať aj disky v rozmere 18". Dôležité je vybrať si disky z našej ponuky a my Vám vieme pri dodržaní všetkých predpísaných parametrov a po odbornej montáži poskytnúť podklady na zápis do TP.
Dobrý deň , Ak ste na Vašom vozidle použil pre prevádzku po pozemných komunikáciach SR iný rozmer diskového kolesa , je potrebné tento dať dopísať ako alternatívny rozmer do TP. Technický stav vozidla sa musí vždy zhodovať s údajmi uvedenými v TP! Zjednodušene povedané , ak sa rozmery Vašeho nového disku / priemer , šírka , ET / nezhodujú s údajmi uvedenými v TP je potrebné tieto parametre na základe stanoveného postupu a dokladov zrealizovať zápis alternatívneho rozmeru do TP.
Dobrý deň , Pneumatika v rozmere 235/45 R17 nie je schválená pre použitie na vozidle VW Passat r.v. 1999 , typ 3B. Pri profilovom čísle 45 je možné osadiť pneumatiku iba o šírke 225 , alebo 215 v závislosti od použitej šírky disku.
Dobrý deň , Na Vami uvedené vozidlo je možné osadiť disky /samozrejme schválené/ v niekoľkých rozmeroch v závislosti na rozmere pneumatiky ktorú by ste chcel použiť. Najčastejšie sú v 17" schválené a používané rozmery diskov 7x17 , 7,5x17 a 8x17. Ak si vyberiete z našej ponuky u ktoréhokoľvek nášho predajcu po celej SR , na požiadanie Vám dodáme podklady potrebné pre zápis alternatívnych rozmerov do TP. V prípade , že si vyberiete z ponuky iných značiek musíte poźiadať predajcu , ktorý Vám je povinný doložiť podklady na zápis alternatívnych diskov do TP. Ak Vám nevie uvedené podklady doložiť , môže sa jednať o disky pochybnej kvality.
Dobrý deň , Ak sú všetky parametre disku zhodné s údajmi v TP a v posudku /TUV/ pre predmetný disk je uvedené schválenie pre vaše vozidlo /vrátane správneho rozmeru pneumatík / nie je podľa nás potrebný zápis alternatívneho rozmeru disku do TP , avšak doporučujeme konzultovať uvedený problém s príslušným OÚ /oddelenie cestnej dopravy/ nakoľko sme sa stretli s rozdielným výkladom uvedeného problému zo strany štátneho orgánu.
Dobrý deň , Vyberte si v našom konfigurátore diskov model pre Vaše vozidlo podľa ponúkaných alternatív a na Vami zvolené disky Vám vieme po predaji a montáži v autorizovanom servise vystaviť podklady na zápis do TP.
Dobrý deň , Do emailovej schránky sme Vám zaslali certifikát TUV na konkrétny typ disku a vozidla. Keďže nepoznáme detaily je potrebné si ešte pred vykonaním TK preveriť správnosť typu vozidla v certifikáte a správnosť použitej pneumatiky.
Dobrý deň , Rozmery 205/65R15 ,alebo 195/65 R15 môžete teoreticky osadiť aj na disk rozmeru 6,5x15. Pre správne aplikovanie je však dôležité špecifikovať vozidlo na ktoré by mala byť uvedená kombinácia pneumatík a diskov použitá. Zašlite nám prosím presné technické údaje od vozidla /model, r.v. , typ, motorizácia / a my Vám upresníme možnosti pri kombinácii pneumatík a diskov.
Pre uvedené vozidlo môžete použiť aj disk so šírkou 6,5“ v rozmere 16“. Pri tomto rozmere je na Vaše vozidlo Renault Laguta III rv.2011 typ „T“ /výkonové varianty od 80kW do 110 kW / možné aplikovať nasledovné rozmery: 195/60 R16 205/55 R16 205/60 R16 215/55 R16 225/50 R16 225/55 R16 Všetky tieto rozmery sú schválené spoločnosťou TUV Germany pre disk 6,5x16 ET45 z našej ponuky a je ich možné riadne zapísať ako alternatívne rozmery do TP Vášho vozidla. Pri objednaní konkrétneho typu disku sa informujte u svojho predajcu na bližšie informácie a výnimky , ktoré sú stanovené pre Vaše vozidlo , ako je napríklad možnosť použitia pneu v kombinácii s prívesom , možnosť použitia snehových reťazí a pod.
Áno , tento disk je schválený na Vaše vozidlo. Uvedenú informáciu si môžete overiť aj v našom najmodernejšom konfigurátore: http://konfigurator.aludisky.eu/ Disk HRS si môžete objednať u nášho obchodného partnera vo Vašom regióne!
Nie , je to nesprávny postup! V prípade , že pred montážou použije technik akúkoľvek hmotu alebo pastu , ktorá sa dostane do závitu skrutky / eventuálne matice pri ovplyvní to najmä doťahovací moment , ktorý je predpísaný v posudku TUV. Disky a všetky potrebné úkony sú testované v štandardných podmienkach bez použitia akýchkoľvek prostriedkov , ktoré môžu zásadne ovplyvniť vlastnosti kolesa a zmeniť jeho montážne parametre!
V zásade sú možné tri základné spôsoby zápisu alternatívnych rozmerov diskov do TP: 1, Individuálny dovoz diskov – k diskom je potrebné doložiť TUV posudok preložený do Slovenského jazyka , následne vykonať montáž v autorizovanom pneuservise. Po montáži je potrebné absolvovať „Špecialnu technickú kontrolu“ o ktorej Vám technik vydá potvrdenie. Posledným krokom je samotný zápis na príslušnom obvodnom úrade /oddelenie cestnej dopravy /. 2, Zápis na základe potvrdenia od autorizovaného zástupcu výrobcu diskov , alebo výrobcu . Pri objednaní diskov v autorizovanom pneuservise požiadate predajcu o vystavenie podkladov pre zápis alternatívnych rozmerov diskov. Po vykonaní montáže Vám technik odovzdá všetky potrebné dokumenty s ktorými idete priamo na obvodný úrad /oddelenie cestnej dopravy/ kde vykonajú na základe predložených dokumentov zápis do TP. 3, Zápis na základe potvrdenia od importéra motorového vozidla. Pri tomto kroku požiadate importéra vozidla o vystavenie potvrdenia o vhodnosti príslušného disku na Vaše vozidlo. Importér vozidla Vám na základe Vašej žiadosti vystaví potvrdenie . S namontovanými kolesami a potvrdením je potrebné požiadať príslušný obvodný úrad o zápis alternatívnych rozmerov do TP. V tomto prípade je však možné získať od importéra povolenie len pre zápis originálnych diskových kolies schválených výrobcom vozidla.
Áno , avšak musíte mať k uvedeným diskom aj posudok TUV v ktorom je uvedený pre konkrétny disk aj možnosť aplikovania na Vaše vozidlo. Následne je potrebné vykonať preklad posudku TUV do Slovenského jazyka a v zmysle podmienok TUV posudku je potrebné predmetné disky namontovať na vozidlo. Po montáži je potrebné na stanici technickej kontroly absolvovať „Špeciálnu STK“ po ktorej Vám technik potvrdí správnosť montáže diskových kolies na Vaše vozidlo v zmysle TUV posudku. Samotný zápis do TP Vám následne prevedenie príslušný obvodný úrad / oddelenie cestnej dopravy/ za poplatok v zmysle zákona o poplatkoch.
Áno , zákon č. 725/2004 z.z. hovorí o tom , že každý dovozca diskov musí byť registrovaný na MD SR a disky musia byť podľa §8 zákona č. 725/2004 schválené na premávku po pozemných komunikáciach.
Žiaľ niektorí predajcovia nemajú skúsenosti s testovaním diskov a sú často odkázaný na informácie ktoré nájdu na internete. Keďže naša spoločnosť je ako jediná na Slovensku certifikovaná akreditovanou skúšobňou TUV na vývoj ,výrobu a kontrolu kvality diskov , vieme Vám fundovane odpovedať. Pri testovaní diskov je jedným z krokov aj preverenie vhodnosti diskového kolesa pre konkrétne vozidlo. Z kapacitných dôvodov je nepredstaviteľné , aby boli testované disky skúšané na každom vozidle samostatne. Skúška vhodnosti diskov prebieha iba virtuálne v špeciálnom technickom programe , ktorý preveruje či disk s uvedenými technickými parametrami nepríde do styku s niektorou časťou karosérie , či je dodržaný predpísaný odstup od podvozkových a brzdových komponentov a pod.
Zákazník sa môže orientovať podľa nasledovných identifikátorov , ktoré by mali byť na disku: 1, Homologizácia podľa predpisu EHK124 2,Typové označenie podľa §8 zákona č. 725/2004 z.z. 3,Originálne diskové koleso schválené výrobcom vozidla Viac informácii ako aj príklady označenia a zoznam schválených dovozcov a výrobcov nájdete na stránke Ministerstva dopravy SR : http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=112442
Nie , je to zavádzajúca informácia! Označenie KBA na disku je len identifikačný údaj pre predaj na nemeckom trhu. Tento identifikátor prideľuje pre konkrétneho výrobcu komponentov pre motorové vozidlá úrad KRAFTFAHRT-BUNDESAMT. Identifikátor KBA je pridelený len na základe vykonaných testov a skúšok konkrétneho disku a na základe vykonania auditu výrobného závodu , ktorý je zameraný na vývoj ,výrobu a kontrolu kvality diskových kolies. Okrem diskov schválených KBA sa môžu v na Slovensku predávať disky homologizované podľa EHK 124 , alebo podľa národného schválenia / zákon 725/2004 z.z./.
TUV Certifikát /posudok/ v ktorom sú uvedené informácie o vhodnosti aplikovania konkrétneho disku na Vaše vozidlo a podmienky montáže môžete získať priamo u Vášho predajcu diskov. Zároveň sme Vám požadovaný TUV posudok zaslali na Vašu mailovú adresu.

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.