NOVINKA na našich cestách: Systém na monitorovanie tlaku v pneumatikách.

NOVINKA na našich cestách: Systém na monitorovanie tlaku v pneumatikách. Ako je už takmer každému vodičovi známe od tejto jesene musí byť každé nové vozidlo uvedené na trh vybavené systémom monitorovania tlaku v pneumatikách. Ak máme byť úplne presný tak nariadenie EP a R č. 661/2009 zo dňa 13.7.2009 nariaďuje výrobcom vozidiel kategórie M1 a M1G (vozidlá PKW a SUV) ktoré boli typovo schválené od 1.novembra 2012 , resp. budú uvedené na trh po 1.novembri 2014 povinne vybaviť vozidlo aktívnym zariadením na monitorovanie tlaku v pneumatikách. V praxi sa stretneme s dvomi pomenovaniami tohto systému: V anglickom jazyku :TPMS - Tyre Pressure Monitoring System V nemeckom jazyku :RDKS – Reifendruckkontrollsystem Akými spôsobmi kontrolujeme tlak v pneumatikách? 1,Nepriame meranie – pri nepriamom meraní tlaku v pneumatike je využitý senzor ABS ktorý je vo vozidle namontovaný. Keďže senzor nie je zabudovaný priamo v kolese , nie je jeho meranie dokonale presné. 2, Priame meranie – Pri priamom meraní tlaku v pneumatikách je tlak meraný senzorom priamo v kolese , pričom je informácia o aktuálnom tlaku prenesená bezdrátovo do riadiacej jednotky vozidla. Tento systém sa vyznačuje takmer dokonalou presnosťou , pričom dokáže presne identifikovať koleso vozidla. Čo je vlastne monitorovanie tlaku v pneumatikách? Monitorovanie tlaku v pneumatikách je systém , ktorý slúži na priebežné monitorovanie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel. Včasným odhalením nízkeho tlaku / v niektorých prípadoch aj vysokého tlaku/ v pneumatike môžeme ušetriť hlavne našu peňaženku..... Základný princíp fungovania TPMS: V každom kolese je inštalovaný TPMS ventil - senzor. Ten komunikuje rádiovými vlnami s prijímacím zariadením vo vozidle. Senzor TPMS meria a zasiela informácie o tlaku, teplote a stavu batérie senzora, do prijímacieho zariadenia , ktoré ich vyhodnocuje. V prípade problémov (pokles tlaku v pneumatike) centrálna jednotka v automobile upozorní vodiča akusticky , alebo graficky na pokles tlaku pod požadovanú hodnotu. Čo nám prinesie systém TPMS? Systém TPMS má dva hlavné prínosy: 1, Včasným varovaním o nízkom tlaku v pneumatike sa zabraňuje nadmernému a nepravidelnému opotrebeniu pneumatík ako aj hrozbe nehody z dôvodu defektu! 2, Podhustená pneumatika má väčší valivý odpor a tým pádom je vyššia spotreba pohonných hmôt. Kedy reaguje systém TPMS na znížený tlak v pneumatikách? Predpis nariaďuje informovať vodiča o zníženom tlaku v pneumatikách , pokiaľ dôjde k poklesu tlaku o 20% z predpísanej hodnoty výrobcom vozidla , prípadne ak by prišlo k poklesu tlaku na hodnotu 150 kPa. Táto informácia musí byť poskytnutá v dobe do 10 minút a v rozsahu rýchlostí od 40km/h až maximálna rýchlosť vozidla. Aká je cena systému TPMS? Cena závisí od typu použitého senzora. Pôvodné originálne snímače výrobcu vozidla sa pohybujú v cenovom rozpätí od 60€ až do 150€. Cena neoriginálneho senzora je v rozpätí 40€-120€. Aké postihy mi hrozia? V prípade , že Vaše vozidlo spadá pod povinnosť používať systém na monitorovanie tlaku v pneumatikách musí mať tento systém vo vozidle nainštalovaný a funkčný. To znamená , že v prevádzke po pozemných komunikáciach ste povinný využívať vozidlo len s funkčným systémom. Kedy je potrebné vymeniť senzor tlaku? -Pri elektronickom poškodení/ nedostatočné napätie batérie , alebo porucha na elektronickej časti senzora/ -Pri mechanickom poškodení / napr. korózia ventilu/ -Po uplynutí životnosti Nevýhody systému: Jednorazovou nevýhodou je obstaranie samostatných senzorov. Cena za jeden kus sa v závislosti od typu / originálny resp. neoriginálny/ , výrobcu a komfortu pohybuje od 40€ do 150€. Ďalšou nevýhodou sú zvýšené náklady pri prezúvaní , ako aj pri pravidelnej kontrole batérie / prípadne potrebná výmena batérie/ , alebo výmene gumených častí ventilu. Životnosť senzorov je sedem rokov. Po siedmich rokoch je potrebná ich obmena.