Schválenie pre disky MW!

Ministerstvo dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja schválilo spoločnosť C.D.M.,s.r.o. ako schváleného zástupcu výrobcu oceľových diskov MW Deutschland. Zároveň boli oceľové disky MW schválené ako bezpečný a spoľahlivý komponent určený na prevádzku po pozemných komunikáciach SR.