Veselé Vianoce a štastný nový rok 2019

Vážený obchodný partneri dovoľte sa mi vám poďakovať za rok 2018 a zároveň vám popriať Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2019 za celý team našej firmy C.D.M s.r.o Váš team C.D.M